Bookingbetingelser & privatlivspolitik

Betingelser for booking

Afbud skal ske senest 24 timer før behandlingen.
Ved afbud herefter betales 50% af prisen for ydelsen.
Ved manglende fremmøde, kræves der fuld betaling, og der kan ikke bookes igen førend denne er betalt.
Ved tilbud og kampagner bortfalder tilbuddet ved afbud inden for 24 timer.

Er du syg på behandlingsdagen?
Så skal du tage kontakt til klinikken for at flytte din tid, jeg tager ikke imod syge klienter.

Jeg behandler IKKE gravide, som er under 12 uger henne, er du gravid er det yderst vigtigt at du oplyser om dette inden behandlingen.

Privatlivspolitik

Behandleren optager journal og indhenter hos klienten, relevante informationer til brug for behandling af dig i klinikken og dit forløb.

Det drejer sig om følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og evt. fødselsdato, samt relevante oplysninger som det af behandleren er fundet relevant under behandlingen at indhente, og har betydning for det videre behandlingsforløb. Klienters oplysninger bliver ikke delt eller givet videre, uden skriftlig tilladelse.

Data bliver opbevaret på følgende måde:
Klient journal opbevares i Onlinebooq.dk online journalsystem som opfylder kravene til opbevaring af personfølsomme oplysninger. Behandleren har tavshedspligt og anvender udelukkende de indsamlede oplysninger til klientens behandling. Derudover udarbejder behandleren et symptomskema som opbevares i papirform i et aflåst skab i klinikken. Klient oplysninger vil ikke på noget tidspunkt blive videregivet til anden part.
Har en klient ikke været i behandling i 3 år, slettes de indsamlede informationer. Klienten har ret til indsigt i de indsamlede data, klienten har ret til at bede om sletning af alle indsamlede oplysninger og denne kan til en hver tid trække sit samtykke tilbage. Dette gøres ved at rette henvendelse til klinikken.

Behandling i klinikken/virksomheden kan ikke stå i stedet for lægelig behandling og som klient har du pligt til at afgive korrekte informationer om sygdomme, medicinforbrug, graviditet mv. i forbindelse med behandling i klinikken/virksomheden.

Ved bestilling af tid og fremmøde til behandling har jeg læst ovenstående og giver hermed samtykke til indsamling, behandling og opbevaring af data.